Abuse

Om du har frågor eller rapporter som rör domännamn eller webbsidor och gäller missbruk (abuse) hos oss, vänligen kontakta oss på abuse@itkoncept.se. Vi är dedikerade till att hantera alla frågor och rapporter relaterade till missbruk så snabbt som möjligt, och normalt sett inom 5 arbetsdagar.

Genom att skicka din fråga eller rapport till abuse@itkoncept.se ger du oss möjlighet att undersöka och agera på eventuella missbrukssituationer på våra domäner eller webbsidor. Vi tar sådana rapporter på stort allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att upprätthålla en säker och tillförlitlig internetmiljö.