Hantering av DS-poster

I dagsläget har vi ingen hantering av DS-poster.